Subsidies voor energiebesparing en verduurzaming [Gemeente Bergen]

Vanaf 1 februari 2024 stelt de gemeente Bergen een nieuwe subsidieregeling open, genaamd ‘Energiebesparing Bestaande Woningen Bergen 2024-2026’. Deze regeling biedt woningeigenaren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het isoleren van vloer/bodem, gevel, dak, en voor het plaatsen van geïsoleerde ramen en ventilatiesystemen. Bovendien is er een aanvullende subsidie beschikbaar specifiek voor huiseigenaren met een lager inkomen.

Subsidiebeleid gemeente Bergen (NH)

Deze bijgewerkte subsidiebeleid is een initiatief onder het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Een cruciale voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat deze enkel aangevraagd kan worden voor bestaande koopwoningen die in 2022 een WOZ-waarde hadden die lager is dan de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Bergen van 561.000 euro. De regeling dekt 40% van de werkelijke kosten: tot 1000 euro voor één isolatiemaatregel, tot 2000 euro voor twee of meer maatregelen, en tot 2500 euro indien naast twee of meer maatregelen ook de gasaansluiting wordt verwijderd.

nieuwe-subsidie-isolatie-bergen
subsidie-bergen-2022

‘Energiebesparing Bestaande Woningen Bergen 2020-2022’

In juni 2022 werd het maximale subsidiebedrag van de voorgaande regeling ‘Energiebesparing Bestaande Woningen Bergen 2020-2022’ bereikt. Deze regeling bleek succesvol, waarbij 332 woningeigenaren ondersteund werden. Met de nieuwe regeling wordt verwacht dat ongeveer 497 woningeigenaren geholpen kunnen worden.

Daarnaast is er een specifieke groep huiseigenaren binnen de gemeente die niet in staat zijn een eigen bijdrage te leveren of de kosten vooraf te betalen voor energiebesparende maatregelen. Voor hen is er een aanvullende gemeentelijke subsidie beschikbaar. Deze regeling staat open voor huiseigenaren met een inkomen tot 150% van het landelijk minimuminkomen. Zij kunnen voor isolatiemaatregelen een subsidie tot 2500 euro aanvragen, waarbij geen percentage van de kosten zelf betaald hoeft te worden. Als een maatregel bijvoorbeeld 2000 euro kost, wordt dit bedrag volledig vergoed. Naar schatting kunnen ongeveer 74 woningeigenaren van deze regeling profiteren, gegeven het beschikbare budget.

Combineren met ISDE-subsidie mogelijk

De toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor woningeigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen wordt verder verhoogd doordat de gemeentelijke subsidieregelingen gecombineerd kunnen worden met de landelijke ISDE-subsidieregeling. Deze combinatie van subsidies maakt het financieel nog aantrekkelijker en laagdrempeliger voor huiseigenaren om hun woningen energiezuiniger te maken.

subsidie-isolatie-gemeente-bergen