Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II

Woningeigenaren in Winterswijk met een laag besteedbaar inkomen en een woning die onvoldoende is geïsoleerd kunnen tot €3.500,- subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie over deze subsidieregeling samengevat.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren waarbij voor de woning geldt dat:

 • De woning geen energielabel A of B heeft; en
 • De woning een bouwjaar heeft van vóór 2019.

De volgende groepen woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen:

 • Woningeigenaren die in aanmerking komen voor de energietoeslag 2022 of 2023(via Fijnder); of
 • Woningeigenaren die beschikken over een geldige Mini Manna Pas; of
 • Woningeigenaren die in 2022 minimaal €1.200 euro zorgtoeslag hebben ontvangen.

Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per woning is €250,-. De maximale subsidie bedraagt €3.500,- per woning.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van deze subsidieregeling zijn:

 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen die op de maatregelenlijst(pdf, 104 kB) staan;
 • Je kunt subsidie aanvragen voor één of meerdere energiebesparende maatregelen;
 • Je kunt maximaal éénmaal subsidie aanvragen;
 • Je mag de energiebesparende maatregelen pas (laten) uitvoeren nadat je subsidie hebt aangevraagd;
 • De factuurdatum van de energiebesparende maatregelen moet later zijn dan de datum waarop je de subsidie aanvraagt;
 • De energiebesparende maatregelen moeten uiterlijk 31 maart 2025 uitgevoerd zijn;
 • Energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil van de woning (bv. niet in een nieuwe uitbouw);

Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 20 september 2024, tot het moment waarop het subsidieplafond van €250.000,- bereikt

Hoe vraag je deze subsidie aan?

Aanvragen van de subsidie kan via het aanvraagformulier. Voor het aanvragen van deze subsidie heb je de volgende gegevens nodig:

 • Een overzicht van de energiebesparende maatregel(en);
 • Een overzicht van de materialen die je gaat gebruiken;
 • De Rd isolatiewaarde van de constructie of U waarde in geval van isolatieglas;
 • De hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;
 • De kosten van de maatregel(en) via een offerte of prijsopgaaf;
 • De planning voor de uitvoering van de maatregel(en);
 • De beschikking van Fijnder m.b.t. de energietoeslag óf een kopie van een geldige Mini Manna Pas óf de definitieve berekening zorgtoeslag van 2022.

Benieuwd of u recht heeft op deze subsdie? Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.

Na het invullen va uw energielabel kunt u de aanvraag versturen